Recensie Sabbatical in Parkgebouw Rijssen

 

'Lekker lichte kost'

 Rijssen, Parkgebouw, woensdag.

 Sabbatical door Theaterkoor Mul­tiple Noise o.l.v. Ton Annink. In­strumentale begeleiding: Paul Kroeze.

 

door Karel Masselink

Een prachtig glossy pro­grammaboek wordt uitge­reikt bij het binnentreden van de zaal. Fraaie kleu­ren, veelbelovende woorden en een breed georiënteerd muziekpro­gramma. Vijf minuten later kan de folder al bij het oud papier. Een handgeschreven stenciltje komt er­voor in de plaats. Weg uitstraling, weg inhoud, weg muziek… Altijd maar drukte, overvolle agenda’s, verplichtingen links en rechts; de leden van Multiple Noise trekken het niet meer. Er lijkt nog maar één ding op te zitten: onthaasten.

 

‘Ga onthaasten’, zo heet het heerlij­ke lied waarmee de ontspannings­kuur begint, a capella gezongen en fraai meerstemmig. Een doeltref­fend decor, voorstellend een loun­gebar, wordt vliegensvlug in elkaar geknutseld. Rust maakt na een tijd­je alweer plaats voor alledaagse ta­ferelen, zoals gekibbel en achter­klap. Goede en slechte karakterei­genschappen van enkele opvallen­de individuen worden belicht in sketchachtige scènes. Een hoop ge­doe om niks. In die sfeer worden hele mooie liedjes gelanceerd. En daar zijn de zangers en zangeres­sen van Multiple Noise goed in.

 

De theaterelementen gaan naad­loos over in liedjes op pakkende deuntjes. ‘Ik roek oe’ en ‘ Wees niet zo’n zeur’ gaan erin als koek.

 

Ook bestaande hits worden ge­bruikt. De vrouwen zingen met el­kaar ‘Big spender’. De mannen doen een duit in het zakje met ‘ I feel pretty’. ‘ Big girl, you are beau­tiful’ fungeert uitstekend als afslui­ter. Sabbatical is een muzikaal re­laxmoment en lekker lichte kost op een doordeweekse avond.